Hobby

Energie měsíce října: vládne nám pes

V říjnu je nejlepší čas na zabezpečení a ochranu všeho, čeho jste letos dosáhli.

V září vám měl Kohout pomoci sladit vše do fungujícího celku. Byl to měsíc zaměřený především na dokončování. V říjnu přichází PES, jehož úkolem je ochránit to, čeho jste svým dokončováním dosáhli. 

Zavřít, zamknout, hlídat a ochránit. To jsou hlavní funkce energií tohoto měsíce. Využijte je, jak nejlépe umíte. Vše, co se vám letos podařilo, musí sloužit také pro vaši budoucnost. Měli bychom mít všeho dostatek na to, abychom z toho mohli žít dnes, ale také mít zásoby minimálně na blízkou budoucnost ( alespoň do doby, než nám opět začnou pomáhat aktivní energie). 

V říjnu si tak musíte nastavit jasná pravidla pro rozdělení všeho, co máte k dispozici. Co z toho, co máte, použijete v následujících měsících a co si necháte jako „železnou“ zásobu pro budoucnost. Železná zásoba se tomu neříká náhodou. Vládnou nám totiž velmi silné energie Kovu. 

Jejich hlavní funkcí je: 

 • Nastavení řádu a pravidel 
 • Striktní dodržování nastavených pravidel 
 • Ochrana před újmou zvenčí 
 • Kov je také energie vedení, tj. je to energie, která nás má vést k danému výsledku či cíli. Čím jasnější a pevnější pravidla jsou, tím lehčí cesta k cíli pak je. Proto buďte při nastavování pravidel opravdu pozorní a dbejte na každý detail. Nastavená pravidla totiž určí, co a jak bude v následujícím období fungovat. 

  I při nastavování pravidel platí dvě důležité zásady: 

 • Pravidla jasně stanovit 
 • Nastavená pravidla vyhlásit 
 • Při práci s pravidly děláme obvykle několik chyb, které pak sílu pravidel oslabují. Stanovíme je velmi vágně. tj. není hned každému jasné, co jak vlastně má fungovat. Nastavená pravidla nesmějí dávat možnost dvojího výkladu. Když se tedy řekne v 17 hod., tak to znamená v 17 hod. a ne před 17 hodinou nebo po 17 hodině. Další velkou chybou je, že stanovená pravidla jasně nesdělíme těm, kterých se týkají. Pokud nevíte, že nějaké pravidlo existuje, nebudete ho moct dodržovat. A tím, že toto pravidlo nedodržujete, automaticky ho porušujete. A zde pak platí nelítostný zákon: pravidla nebo boj. To znamená, že když nedodržíme nastavené pravidlo, dojde ke konfliktu. A každý konflikt přináší vyčerpání energie a ztrátu. Čím jasnější, jednodušší a pevnější pravidla nastavíte, tím lehčí pak bude vaše působení. 

  Pravidla vás ochrání před případnou ztrátou a také před vyčerpáním vaší energie. Řád a pořádek jsou tak v říjnu tou nejlepší ochranou. V říjnu však také dochází již k velkému poklesu aktivní energie. Proto je důležité se nevyčerpávat. Pes nám umožňuje využít pomoci okolních energií, kterým ve Feng Shui říkáme „nápomocní přátelé“. Jsou to zdroje energie, kterou nám nabízí naše okolí a ze kterých máme čerpat proto, abychom sebe nevyčerpávali. 

  Je tak důležité si uvědomit, že v říjnu bychom již na nic neměli být sami. Snažte se využít pomoci svého okolí. Pokud víte, že někdo jiný danou aktivitu zvládne lépe, než vy, neváhejte a požádejte dotyčného o pomoc. Budete-li čerpat více energie ze svého okolí, podaří se vám uchránit svoji vlastní energii pro následující měsíce, kdy aktivní energie budou téměř neznatelné a veškerá činnost pro nás bude velmi vyčerpávající.

  Autor: Jiří Čerňák, cernakinteriordesign.webs.com

  Foto: 123rf


  Diskuze: příspěvků