Volný čas

Energie roku 2024: vládne dřevěný drak

Sbírání kytiček

Nový rok podle čínského kalendáře začíná 10. února 2024 a je ve znamení dřevěného draka. Jsou to velmi silné a mocné energie, které vládnou jen jednou za 60 let.

Navíc se tyto energie budou projevovat v kovovém dvanáctiletí (začalo s kovovou krysou v roce 2020) a v prvním roce ohnivého dvacetiletí. Obecně tak můžeme říci, že přinesou mnoho nových a velkých změn, které se projeví ve všech oblastech našeho života. Vše začne sílit a bude mít tendence se velkou měrou projevovat a hlásit se „o slovo“.

Přijde nutnost měnit pravidla, nastolovat nové řády a přehodnotit dosavadní hodnoty. To s ohledem na dlouhodobou vizi, kterou by nám dřevěný drak měl ukázat. Drak je jediné zvíře zvěrokruhu, které umí létat, a proto ze své výšky vidí dál než ostatní. Toho bychom měli využít i my. Podívat se do budoucnosti a začít věci řešit v dlouhodobém horizontu. Nestačí již řešit naše každodenní problémy, ale uvědomit si, čeho dlouhodobě chceme dosáhnout, jaký směr si na dalších několik let chceme zvolit.

Energie dřeva

Dřevěný drak je energie síly a mohutnosti. Dřevo je energie nového, nových začátků, ale také nových pohledů a nových řešení. Energie dřeva, která v tomto roce vládne, je energie revoluce a velmi razantních změn. Dřevo dokáže být neurvalé a opravdu razantní (je spojeno s energií tygra). Proto buďme připraveni na změny, na tendence prosazování nového, změnu kurzu a nastolování nových pravidel. A jelikož se jedná o sílu, můžeme být svědky i bojových nálad a snah prosadit „to své“ i silou.

Energie draka

Drak je energie nových vizí, nových směrů a tím pádem i mnoha nových příležitostí. Zároveň tyto energie přinášejí nutnost si co nejpřesněji vymezit své pole působnosti a v tomto vymezení se pak co nejvíce rozvíjet. Drak je energií maximálního rozvoje. Pokud máte ambice, cíle a vize, pak využijte roku dřevěného draka co nejvíce. Dodá vám energii, sílu a jasný směr pro váš budoucí rozvoj.

Síla Dřevěného Draka nás může velmi posunout v oblasti podnikání a kariéry. Zaměřte se na dlouhodobější vize a plány. Měli bychom uvažovat více strategicky a dlouhodobě. Uvědomit si, kam nová doba směřuje a jaké příležitosti nám přináší.

Abychom ale mohli tuto energii co nejlépe využít, měli bychom si nejprve jasně vymezit oblast našeho podnikání. Abychom se dobře dokázali vymezit měli bychom mít definované své dlouhodobé strategické cíle. A s tím nám dřevěný drak dokáže velmi dobře pomoci.

V oblasti podnikání a kariéry se v roce 2024 nachází tzv. Letící hvězda 8. Její energie jsou definovány trigramem hora a je spojena s energií Země a energií buvola. Zjednodušeně řečeno nám tato energie umožňuje přijít na to, jakou cestu zvolit, abychom se dostali do cíle, tj. která cesta povede k naplnění našich vizí a cílů. Zamyslete se nad tím, co je vaším dlouhodobým cílem, jakým směrem máte jít. A jakou cestu si k tomu vyberete.

Při směřování svého podnikání a kariéry tedy uvažujte dlouhodobě a jasně si vymezte sféru svého působení. Až poté se na tuto cestu vydejte. Nebuďte při rozhodování zbrklí. Hora, země i buvol chce svůj čas. Pokud tomu dáte dostatek času, pak maximálně využijete síly dřevěného draka.

Maximální rozvoj

Energie dřevěného draka je spojena s kvantitou. Je to velká, mocná síla, která toho dokáže mnoho zvládnout. Drak se nachází v tzv. Gua 4, což je energie maximálního potenciálu, maximálního rozvoje. A právě tento maximální rozvoj by měl být hlavním tématem tohoto roku. Gua 4 nám ale říká, že je důležitý zákon „vymezení nebo omezení“. Tento zákon znamená, že si máme předem vymezit své pole působnosti a v tomto vymezení se maximálně rozvíjet. Když to neuděláme, své pole si nevymezíme, pak nám hrozí omezení nebo-li vyčerpání. Jak se říká, kdo chce víc, nemá nic.

Proto bychom si v tomto roce měli předem stanovit, v jaké oblasti se chceme rozvíjet, kde vnímáme svůj největší potenciál do budoucnosti. Pak bychom měli hledat možnosti a příležitosti, jak se v této oblasti co nejvíce rozvíjet a růst. K této oblasti patří také vzdělávání, mentální rozvoj, široký rozhled, vnímání souvislostí. V tomto roce bychom tak měli věnovat pozornost vzdělávání, poznávání nového, rozšiřování svých obzorů apod.

Autor: lektor Feng Shui Jiří Čerňák

Zdroj informací: Akademie štěstí, lektor Feng Shui Jiří Čerňák
Zdroj fotografií: Pixabay
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si MeziŽenami.cz na hlavní stránku Seznam.cz.

Diskuze: příspěvků