Zdraví

Víte, že se řídíte pocity a ne myšlenkami

Čím dříve si toto uvědomíte, tím rychleji budete umět ovládat svůj život. Váš pocit je základem veškerého vašeho rozhodování.

Myšlenky a logika přichází na řadu až jako druzí. První je pocit. Je to energie Jang, bez které se nic nestane, nepohne, nezmění. Jang je aktivní energie, která je příčinou všech aktivit ve vašem životě. Naučte se vnímat a pracovat se svými pocity a budete mít svůj život úplně pod kontrolou. Všichni úspěšní „marketéři“ vědí, že lidé kupují pocity, ne věci či produkty. Znají velmi dobře psychologii člověka a umí ji bravurně využít. Společnosti, které vsadili na tuto strategii –tedy soustředit se na pocity zákazníků, jsou nejúspěšnější ve svých oborech. Dlouholetým (dnes více jak 100 let) matadorem této strategie je společnost Coca-Cola. Z těch moderních firem je to stoprocentně Apple. 

Zamyslete se na chvíli nad tím, jaké je auto vašich snů, jakou kabelku nejraději nosíte, jaká je oblíbená značka vašeho oblečení, do jaké kavárny nejraději chodíte na kávu, jaká je vaše nejoblíbenější restaurace, se kterými lidmi se rádi stýkáte. 

Proč to tak je?

 

Možná si myslíte, že důvodem je technické řešení těchto věcí, jejich kvalita, cena atd., tedy všechny ty racionální důvody. Ale vaše prvotní rozhodnutí jde dál, daleko za racionalitu vašeho uvažování. Vaše preference tak nejsou výsledkem logického uvažování. Vše se odehrává daleko za vaší vědomou myslí. Původem vašeho rozhodnutí je to, co se děje ve vašem podvědomí. Mezinárodní průzkumy chování lidí jasně ukazují, že více jak 90% všech rozhodnutí o vašich preferencích (tedy jakému výrobku, člověku či místu dáte přednost) pochází z vašeho podvědomí. 

Dnes již víme, že mozek dokáže zpracovat 11 milionů bitů informací, které získáte pomocí svých smyslů (zrak, sluch, chuť, hmat a čich) za jednu vteřinu, ale vaše vědomá mysl může zpracovat jen zlomek těchto informací –přibližně 100 bitů za vteřinu. Víme, že vše je jedna energie se dvěma protipóly (aktivní a pasivní pól), kterými pro zjednodušení říkáme Jang a Jin (Jang je aktivní, Jin je pasivní). Vše musí začít pomocí aktivní energie (proto je to energie aktivní, protože umožňuje aktivitu), tedy Jangem. Představte si Jang jako jakýsi impulz, který do vás pronikne a vytvoří ve vás pocit. Tento pocit vytvoří emoci. A ta je příčinou veškerého našeho konání a jednání. Každá emoce tak jasně ukazuje, jestli daný impulz (Jang), který emoci vytvořil, bude uspokojovat vaše potřeby, či nikoliv. 

Tony Robbinsdělí potřeby člověka na těchto šest nejzákladnějších potřeb: 

 • jistota (bezpečí)
 • významnost (chceme mít určité postavení ve společnosti)
 • rozmanitost (náš život musí nabízet různé možnosti)
 • láska a vztahy s blízkými
 • růst a přínos pro ostatní. 
 • Každý člověk je jiný a proto i žebříček těchto hodnot je u každého z vás jiný. Někdo dává přednost lásce před významností, někdo jistotě před rozmanitostí atd. Vaše rozhodování pak vychází z toho, které z těchto potřeb jsou pro vás důležité a jak je naplnit. Proto někdo potřebuje mít drahé auto, zatímco jiný značce auta nedává žádnou důležitost. Někdo rád chodí v „trendy“ oblečení, jiný člověk se obléká spíše podle funkčnosti či pohodlí apod. Čím je pro vás daná potřeba důležitější, tím jste více ochotni věnovat svoji energii či peníze na její uspokojení. 

  Někteří lidé se vzdávají svých celých životů a majetků kvůli lásce. Jiní zase obětují své lásky kvůli kariéře apod. Pokud si toto uvědomíte, umíte si daleko lépe zorganizovat svůj život. Budete umět velmi dobře nastavit své priority a uspokojit je. Protože právě úroveň naplnění těchto potřeb je naplnění vašeho života. Hlavním smyslem života je právě jeho naplnění. Naplnění je opět jen a jen pocit. A jsem opět na začátku –u energie Jang. Ta vše způsobí a aktivuje, aby na konci opět vytvořila pocit, tentokrát pocit naplnění. Důležité je, abyste věděli, že náš život jsou jen a jen pocity. To, jak se cítíte, takový je váš život.

  Autor: Jiří Čerňák, cernakinteriordesign.webs.com

  Foto: iStock


  Diskuze: příspěvků