Volný čas

Feng Shui: jak naše pocity ovlivňují naše rozhodování

Čím dříve si toto uvědomíte, tím rychleji budete umět ovládat svůj život. Váš pocit je základem veškerého vašeho rozhodování.

Myšlenky a logika přicházejí na řadu jako druzí. První je pocit. Je to energie jang, bez které se nic nestane, nepohne, nezmění. Jang je aktivní energie, která je příčinou všech aktivit ve vašem životě. Naučte se vnímat a pracovat se svými pocity a budete mít svůj život více pod kontrolou. Všichni úspěšní „marketéři“ vědí, že lidé kupují pocity. Znají velmi dobře psychologii člověka a umí ji bravurně využít.

Zamyslete se na chvíli nad tím, jaké je auto vašich snů, jakou kabelku nejraději nosíte, jaká je oblíbená značka vašeho oblečení, do jaké kavárny nejraději chodíte na kávu, jaká je vaše nejoblíbenější restaurace, se kterými lidmi se rádi stýkáte.

Proč to tak je

Možná si myslíte, že důvodem je technické řešení těchto věcí, jejich kvalita, cena atd., tedy všechny ty racionální důvody. Ale vaše prvotní rozhodnutí jde dál, daleko za racionalitu vašeho uvažování. Vaše preference tak nejsou výsledkem logického uvažování. Vše se odehrává daleko za vaší vědomou myslí. Původem vašeho rozhodnutí je to, co se děje ve vašem podvědomí.

Vše je jedna energie se dvěma protipóly (aktivní a pasivní pól), kterými pro zjednodušení říkáme jang a jin (jang je aktivní, jin je pasivní). Vše musí začít pomocí aktivní energie (proto je to energie aktivní, protože umožňuje aktivitu), tedy jangem. Představte si jang jako jakýsi impulz, který do vás pronikne a vytvoří ve vás pocit. Tento pocit vytvoří emoci. A ta je příčinou veškerého našeho konání a jednání. Každá emoce tak jasně ukazuje, jestli daný impulz, který emoci vytvořil, bude uspokojovat vaše potřeby, či nikoliv.

Tony Robbins dělí potřeby člověka na těchto šest nejzákladnějších potřeb:

  • jistota (bezpečí)
  • významnost (chceme mít určité postavení ve společnosti)
  • rozmanitost (náš život musí nabízet různé možnosti)
  • láska a vztahy s blízkými
  • růst a přínos pro ostatní.

Každý člověk je jiný a proto i žebříček těchto hodnot je u každého z vás jiný. Někdo dává přednost lásce před významností, někdo jistotě před rozmanitostí atd. Vaše rozhodování pak vychází z toho, které z těchto potřeb jsou pro vás důležité. Proto někdo potřebuje mít drahé auto, zatímco jiný značce auta nedává žádnou důležitost. Někdo rád chodí v „trendy“ oblečení, jiný člověk se obléká spíše podle funkčnosti či pohodlí apod. Čím je pro vás daná potřeba důležitější, tím jste více ochotni věnovat svoji energii či peníze na její uspokojení.

Někteří lidé se vzdávají svých celých životů a majetků kvůli lásce. Jiní zase obětují své lásky kvůli kariéře apod. Pokud si toto uvědomíte, umíte si daleko lépe zorganizovat svůj život. Budete umět velmi dobře nastavit své priority a uspokojit je. Protože právě úroveň naplnění těchto potřeb je naplnění vašeho života. Hlavním smyslem života je jeho naplnění. Naplnění je opět jen a jen pocit. A jsem opět na začátku – u energie jang. Ta vše způsobí a aktivuje, aby na konci opět vytvořila pocit, tentokrát pocit naplnění. To, jak se cítíte, takový je váš život.

Autor: Jiří Čerňák

Zdroj informací: Akademie štěstí, en.wikipedia.org/wiki/Emotions_in_decision-making, www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/09/how-your-emotions-influence-your-decisions/
Zdroj fotografií: iStock

Diskuze: příspěvků